Yıldız Teknik Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, “YÖK-GELECEK PROJESİ”, öncelikli ve özellikli  alan  öğretim  üyesi  istihdamı  kapsamında,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  hükümleri  uyarınca  daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca  onaylanan  “Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama Ölçütleri”ni      sağlıyor      olması      gerekmektedir.      AYDEK      ölçütlerinin      son      haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/ AYDEK_YONERGE_2019.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

İlgili    kadro    başvuru    süreçleri    https://aydek.yildiz.edu.tr/    web    sitesi    üzerinden yürütülecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine giriş  için  mevcut  (USIS/EBYS)  kullanıcı  adı  ve  şifrelerini  kullanabileceklerdir.  Yıldız  Teknik Üniversitesi    personeli    olmayan    ve    ilan    edilen    ilgili    kadrolara    başvurmak    isteyenler [email protected]  e-posta  adresi  vasıtasıyla  veya  https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru adresinden  şifre  talep  formu  ile  TC  kimlik  numarası,  ad  ve  soyadı  bilgilerini  belirterek  geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusu gerçekleştirebileceklerdir.
Başvurunun  komisyon  ve  jüri  değerlendirme  aşamaları  tamamlandıktan  sonra  AYDEK şartlarının   sağlandığını/sağlamadığını   gösteren   AYDEK   Sonuç   Belgesi   Araştırma   Planlama Rektör Yardımcılığından alınabilir.

Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli:
Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Adaylar başvurularını;

Profesör,  Doçent  ve  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrosu  için;  “YILDIZ  TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ AYDEK   VE   KADRO   DEĞERLENDİRME   BAŞVURU   FORMU   VE   HAK SAHİPLİĞİ BEYANI”   belgesinin   imzalanmış   ve   paraflanmış   bir   nüshası   Araştırma   Planlama   Rektör Yardımcılığına, başvuru   süresi   içinde   şahsen/posta   yoluyla   iletmelidir.   Belirtilen   sistem   üzerinden tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta  ile  yapılacak  başvurularda,  postadaki  gecikmeler  nedeniyle  son  başvuru  tarihinden  sonra Kurumumuza  ulaşan  başvurular  kabul  edilmeyecektir.  İlan  edilen  kadrolardan  yalnızca  birine başvuru yapılabilecektir.

NOT  1.  Yabancı  ülkelerden  alınan  diploma/unvanların  Yükseköğretim  Kurulu  veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2.  Doçentlik  sözlü  sınav  tarih  ve  yerine  ilişkin  bilgiler  www.yildiz.edu.tr  adresinden duyurulacak  olup,  adaylara  ayrıca  tebligat  yapılmayacaktır.  Diğer  konulara  ilişkin  bilgiler  ilgili birimden temin edilebilir.
3. İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Süreçle ilgili yardım ve destek için: [email protected]

FAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM / ANASANAT DALIPROFESÖRDOÇENTDR. ÖĞR. ÜYESİAÇIKLAMA
Elektrik- Elektronik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Bilimleri1(*)Ağırlıklı olarak “Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Bilimleri1(*)Ağırlıklı olarak “Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Bilimleri1(*)Ağırlıklı olarak “Büyük Veri Analitiği” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Yazılımı1(*)2(*)Ağırlıklı olarak “Bilgi Güvenliği” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Yazılımı2(*)Ağırlıklı olarak “Bulut Bilişim” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Yazılımı1(*)Ağırlıklı olarak “Büyük Veri Analitiği” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Donanımı1(*)2(*)Ağırlıklı olarak “Nesnelerin İnterneti” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Donanımı1(*)Ağırlıklı olarak “Kuantum Teknolojileri” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiBiyomedikal MühendisliğiBiyomedikal Mühendisliği1(*)Ağırlıklı olarak “Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiBiyomedikal MühendisliğiBiyomedikal Mühendisliği1(*)Ağırlıklı olarak “Biyomedikal Ekipman Teknolojileri” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiElektrik Tesisleri1(*)Ağırlıklı olarak “Rüzgar Enerjisi” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiElektrik Makineleri1(*)(**)Ağırlıklı olarak “Motor Teknolojileri” alanında çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik
Fakültesi
Elektrik MühendisliğiElektrik Makineleri1(*)Ağırlıklı olarak “Enerji Depolama” alanında
çalışmaları olmak
Elektrik- Elektronik FakültesiElektronik ve Haberleşme MühendisliğiTelekomünikasyon12(*)Ağırlıklı olarak “Genişbant Teknolojileri” alanında
çalışmaları olmak
Fen- Edebiyat FakültesiKimyaOrganik Kimya1Ağırlıklı olarak “İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri” alanında
çalışmaları olmak
Fen- Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikGenel Biyoloji1(*)Ağırlıklı olarak “Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi” alanında çalışmaları
olmak
Gemi İnşaatı ve Denizcilik
Fakültesi
Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği
Gemi Makineleri
İşletme
11Ağırlıklı olarak “Motor Teknolojileri” alanında çalışmaları olmak
İnşaat FakültesiHarita MühendisliğiFotogrametri1(*)Ağırlıklı olarak “Büyük Veri Analitiği” alanında çalışmaları olmak
Kimya- Metalurji
Fakültesi
Kimya MühendisliğiKimyasal Teknolojiler1Ağırlıklı olarak “Enerji Depolama” alanında
çalışmaları olmak
Kimya-
Metalurji Fakültesi
Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği
Malzeme
Mühendisliği ve Bilimi
1(*)Ağırlıklı olarak “Enerji
Depolama” alanında çalışmaları olmak
Kimya- Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzeme Mühendisliği ve Bilimi2(*)Ağırlıklı olarak “İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri” alanında
çalışmaları olmak
Kimya- Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiÜretim Metalurjisi1(*)Ağırlıklı olarak “İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri” alanında
çalışmaları olmak
Makine FakültesiEndüstri MühendisliğiYöneylem Araştırması1(*)Ağırlıklı olarak “Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri” alanında
çalışmaları olmak
Makine FakültesiMakine MühendisliğiHidromekanik ve Hidrolik Makineler1(*)Ağırlıklı olarak “Güneş
Enerjisi” alanında çalışmaları olmak
Makine FakültesiMakine MühendisliğiMakine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol1(*)Ağırlıklı olarak “Robotik, Mekatronik ve Otomasyon” alanında çalışmaları
olmak
Makine FakültesiMakine MühendisliğiOtomotiv1(*)Ağırlıklı olarak “Motor Teknolojileri” alanında çalışmaları olmak
Makine FakültesiMekatronik MühendisliğiMekatronik2(*)Ağırlıklı olarak “Robotik, Mekatronik ve Otomasyon” alanında çalışmaları
olmak
Makine FakültesiMekatronik MühendisliğiMekatronik1(*)Ağırlıklı olarak “Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi” alanında
çalışmaları olmak
Makine FakültesiMekatronik MühendisliğiMekatronik1(*)Ağırlıklı olarak “Biyomedikal Ekipman Teknolojileri” alanında
çalışmaları olmak
Mimarlık FakültesiMimarlık BölümüYapı Bilgisi1(*)Ağırlıklı olarak “Güneş
Enerjisi” alanında çalışmaları olmak

(*):  23.03.2016  tarih  ve  29662  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Yüksek  Öğretim Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  yapılmasında  uyulacak  esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

İlgili yönetmeliğin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

(**)  01.01.2018  tarihinde  yürürlüğe  giren  2547  sayılı  Kanunun  ek  38  inci  maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecektir.

Total
0
Shares