Genel Kurur Kararı

Yönetim Kurulumuzun 10.03.2021 tarihinde yaptığı toplantıda ;

30.03.2021 tarihinde saat: 13:00 de aşağıda belirtilen gündem ile ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü E-108 Ankara adresinde Olağan Genel Kurul yapılmasına,

Genel Kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündem ile çoğunluk aranmadan 24.04.2021 tarihinde saat 14.00’de ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü E-108 Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem            :      

1)     Açılış, (hazirun cetvelinin) hazır bulunanlar listesinin imzalanması, Başkanlık Divanı’nın seçilmesi;

2)     Başkanlık Divanı’na Genel Kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi; 

3)     2015-2016-2017-2018-2019-2020 yılları Gelir Gider Hesaplarının okunması ve müzakeresi;

4)     Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2015-2016-2017-2018-2019-2020 hesap yıllları aktiviteleri için ibrası;

5)     Yönetim Kurulunun iki yıl süre ile görev yapacak olan 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi,

6)     Denetim Kurulunun 2 yıl süre ile görev yapacak 3 asıl 3 yedek üyesinin seçimi,

7)     Yönetim Kurulu Üyelerine temsil ve ilzam yetkisi verilmesi,

8)     Temenniler ve kapanış.

Total
0
Shares